Hoppa till innehållet

En metod där resultatet inte låter vänta
på sig

Vi arbetar enligt principen att alla har något att bidra med och att alla är betydelsefulla. Vår metod bygger på att individer i en konstellation motiveras att arbeta tillsammans för att nå gemensamma mål. Genom att utnyttja gruppens totala kunnande i hela processen skapas Maximal Prestation Tillsammans, MPT. Resultatet låter sällan vänta på sig.

Vårt uppdrag är att skapa ett gott samverkansklimat i gruppen för att uppnå maximal prestation. Öppen kommunikation, delaktighet, trivsel och respekt är några av nyckelorden. Metoden bygger på fyra hörnstenar:

Respektera och acceptera

Människor är olika, men alla är betydelsefulla och har något att bidra med. Vi börjar med att inventera hur gruppens deltagare ser på varandra. Grunden för ett gott samarbete kan läggas först då gruppens deltagare blir medvetna om varandras likheter och olikheter, och när de respekterar och accepterar varandras yrkesmässiga och personliga kompetenser.

Våga och tillåta

Du har säker varit på möten där ett fåtal mötesdeltagare pratar oavbrutet och tar all plats medan andra sitter helt tysta även om de har något viktigt att säga. Vi skapar förutsättningar så att alla både vågar och tillåts medverka med sin kompetens.

Kommunikation och samspel

"Vad säger du människa?!" Kommunikation är nyckeln till att samspelet i en grupp ska fungera, men ofta beror störningar på grund av bristande kommunikation. En uttalad mening kan uppfattas på vitt skilda sätt hos olika personer och det en person uppfattar som rak och tydlig kommunikation, kan hos en annan tolkas som översittarfasoner.

Vi tydliggör hur vi bäst kommunicerar med varandra för att minimera risken för störningar.

Mål och uppföljning

Innan man väljer vilken väg man ska gå, brukar det vara bra att ha klart för sig vad målet är. Tillsammans med gruppen tar vi fram gemensamma mål och skapar en handlingsplan för att nå dem.

Även om man har vägen och målet klart för sig kan det vara lätt att gå fel. Vårt ansvar är att få alla att sträva åt samma håll, mot det gemensamt uppställda målet. Det gör vi genom att följa upp och vid behov, korrigera riktningen.

By Formsmedjan. Powered by Yago