Hoppa till innehållet

Projektledning

I traditionella projektledningsuppdrag utgår vi från vår metod för att åstadkomma MPT, Maximal Prestation Tillsammans. Våra projektledare ansvarar för att projektet drivs framåt inom givna ramar mot projektets uppsatta mål. Vi är specialiserade inom en rad olika branscher och har verktygen för att hitta lösningar för just er.

Vår projektledare kan även komma in i tidiga skeden. Det är vanligt att kunden vet att något behöver göras men inte har bilden helt klar för sig. I sådana fall genomför vi en förstudie där vi tillsammans med kunden tar fram en plan över ett projektgenomförande. Projektledaren definierar projektets behov och tar fram en rapport som ligger till underlag för beslut.

By Formsmedjan. Powered by Yago