Hoppa till innehållet

HÄR ÄR UTBILDNINGEN FÖR DIG SOM VILL FÅ FÖRDJUPNING I HUR DU LEDER GRUPPER OCH FÅR MÄNNISKOR ATT FUNGERA TILLSAMMANS.

Utbildning till processledare

Behovet av processkunnande har ökat för befattningshavare. Det gäller chefer, specialister, arbetsledare, projektledare och konsulter som i sitt arbete har ansvar att hantera och leda grupper och underlätta gruppers utveckling. Programmet har ursprungligen formats för personer i bygg- och fastighetsbranschen som utbildats för att starta och leda workshops inom olika samverkan och partnering-projekt. Programmet är nu vidareutvecklat eftersom processkunnandet behövs när olika befattningshavare skall samverka över befattnings- och branschgränser.

UTBILDNINGEN ÄR UPPLEVELSEBASERAD.
Vi blandar miniföreläsningar med grupparbeten, diskussioner och korta teoriavsnitt. Pedagogisk metod är UPPLEVA – REFLEKTERA – DISKUTERA – TILLÄMPA.

INNEHÅLL - VAD PROGRAMMET GER
1. Teorikunskaper – Teori om ledarskap, individer i grupper, gruppklimat och gruppers utveckling.
2. Aha-upplevelser – Tänkvärda insikter för den som ska leda olika typer av grupper.
3. Personlig utveckling i rollen som grupp- och processledare.
4. Kartläggning av och feedback på egen ledningsstil, dess styrkor och svagheter.
5. Dokumentation – De övningar som används kan utgöra grunden för konstruktion av egen situationsanpassad verktygslåda.

Utbildningen genomförs i samverkan mellan BAPS AB och GiVE Competence AB.
Kursledare är BIRGITTA AHLTORP, vd BAPS AB och
ANNA-KARIN ANDERSSON, vd GiVE Competence AB.

Anmäl dig eller gör en intresseanmälan till kursen här

BIRGITTA AHLTORP

BIRGITTA AHLTORP är organisationskonsult med mångårig erfaren- het av att arrangera processledarutbildningar i bygg- och fastighets- branschen. BIRGITTA arbetar också med team- och ledarutveckling i verksamheter inom såväl det offentliga som det privata näringslivet. Hon är psykolog, fil dr och författare till flera böcker. baps.se

baps

Anna Karin Andersson

ANNA-KARIN ANDERSSON är ingenjör i grunden och har mångårig erfarenhet av attleda grupper som projektledare främst inom byggbranschen och som linjechef i större företags- organisationer. ANNA-KARIN har medverkat i att bygga
upp olika organisationer och nätverk. Hon har lång erfarenhet av insatser för att få människor att samverka.
givecompetence.se

 

By Formsmedjan. Powered by Yago